ÇALIŞMA MODELİMİZ

MEDYA MERKEZİ

Bilgilendirici yazılar, kurumsal yayınlar ve güncel haberler
Kişisel Koruyucu Donanımlar, çalışanların iş yerinde sorumlu oldukları görevlerini yerine getirirken işin doğasından kaynaklanan tehlikelerden korunmak adına kullandıkları ekipmanlardır. Her ne kadar Kişisel...
Kişisel koruyucu donanımlar, risklerin ortadan kaldırılamadığı yada mühendislik önlemlerinin yapılamadığı durumlarda çalışanları risklerden koruyan ekipmanlardır. İş yerindeki yetkililer iş / süreç özelinde kullanılacak...
KKD çalışanları iş yerindeki tehlikelerden korumak amacı ile kullanılan koruyucu ekipmanlara verilen isimdir. Ülkemizde kişisel koruyucu donanımların kullanılması ve piyasa sürülmesi ile ilgili...

SOSYAL MEDYA