Çukurova Üniversitesi 9. İSG Zirvesi

Adana 9'ncu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

ADANA’da Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 2 yılda bir düzenlenen İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nin 9’ncusu 6-8 Nisan 2017 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Anfisi’nde yapıldı.

MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların sağlığını korumayı, her türlü riske karşı gerekli ve yeterli tedbirleri almayı öngören unsurlardan biri olduğunu belirtti. Kavi, “Bugün dünyada ve ülkemizde bu kavramın içeriğinin doldurulamadığı görülmektedir. İnsan bugünkü üretim ilişkilerinde sömürülmekte, yabancılaştırılmakta ve adeta bir makina olarak görülmektedir. Bu nedenlerden dolayı işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları tüm dünyada irdelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

İş kazalarının önemli bir bölümünün kayıt altına alınmadığını, meslek hastalıklarının ise neredeyse tamamen kayıt dışı olduğunu belirten Kavi şöyle konuştu:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak; bir meslek örgütü olmanın sorumluluk ve bilinciyle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nin 9’ncusunu düzenliyoruz. Kongrede; işçi sağlığı ve iş güvenliğinin hukuksal boyutu, uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözümleri, ulusal-uluslararası mevzuat, yönetim sistemleri ve standartları, iş kazaları, meslek hastalıkları, işe bağlı hastalıklar, nedenleri, sonuçları, önleme, değerlendirme, bildirim, kaza analizi başlıkları altında tartışılacak.”